November 21, 2017 (Tuesday)

Lodz Filharmonia im. Artur Rubenstein

Lodz, Poland

CONCERT

7:00pm